Growth aktierAktieanbefalinger

Quantafuel Aktie (QFUEL.OL) – Er Quantaful stock en god investering i 2021?

By 30/06/2021September 29th, 2021No Comments

Den norske Quantafuel aktie er blevet en populær investering hos mange danskere grundet deres innovative løsning indenfor genanvendelse af blandt andet plastaffald. Burde du investere i Quantafuel stock? Vi gennemgår selskabet og aktien nedenfor og hvad der taler for en investering.

Køb Quantafuel Aktier
Danmarks billigste mægler

Quanafuel aktie – Oversigt

Det norske selskab Quantafuel (QFUEL) er en early mover i den kemiske genanvendelsesindustri med deres lovende teknologi, som på nuværende tidspunkt bliver anvendt i deres første etablerede fabrik. Denne teknologi er muligvis en gennembrydende indenfor bæredygtighed og kampen om at passe på vores klima. Den fortsat øgede plastikforurening af vores verdenshave er blevet et større og større problem og taleemne i mande husstande, da vi på nuværende tidspunkt ikke har en god løsning til at nedbryde og genanvende plastik.

Quantafuel aktie har sat en ambitiøs plan for at revolutionere den måde vi genanvender plastik på og har planlagt at åbne flere fabrikker verden rundt over de næste par år. Den nuværende markedsværdi for Quantafuel aktien er på 6 mia. NOK, som nogle anser som værende ekstremt billigt sammenlignet med potentialet for teknologien.

 • Det norske selskab Quantafuel er en early mover indenfor kemisk genanvendelsesindustrien.
 • Kemisk genanvendelse er en interessant metode der kan få langvarigt støtte de kommende år.
 • Quantafuel starter produktionen på et industrielt plan i Danmark og vil konstruere endnu større fabrikker i forskellige europæiske lande de kommende år.

Quantafuel Stock forretningsgrundlag: Stigende plastforbrug

Jeg vil meget kort komme ind på emnerne plastproduktion og genbrug af plastik for at bringe den interesserede læser nærmere Quantafuels underliggende forretningsidé. Samtidig med at det er en forudsætning for en grundig pengestrømsanalyse, at man beskæftiger sig med de tekniske aspekter af en virksomhed, er læsere, der udelukkende er interesseret i virksomhedens finansielle aspekter, velkomne til at springe dette og det følgende afsnit over.

En stor del af det globale plastlager fremstilles i raffinaderier. Råolie fordampes i store destillationsenheder, der opretholder en temperaturgradient, og de fordampede fraktioner kondenseres i forskellige højder af destillationsenheden på grund af forskellige kogepunkter. Disse kondensater isoleres, viderebehandles og renses. Destillationsprocessen adskiller fraktioner som benzin, petroleum, diesel og meget mere.

Quantafuel aktie

En af de separerede fraktioner er nafta. Det nedbrydes yderligere ved hydrokrakning for at give små molekyler, som derefter Kemisk omdannes til lange molekylærkæder. Disse »polymerer« er grundlaget for plastmaterialer og transporteres normalt i form af smaa granulater. Plastproducenter kan bruge dette materiale til at forme alle typer produkter, f.eks. PET-flasker eller kabelisolatorer. Plastmaterialer findes overalt i dagens forbrugerprodukter på grund af deres store alsidighed. Plastik bruges til at lave flasker og svejse dem sammen. Vi bruger den til at fremstille tekstiler, smartphones, biler og fly. Plastik er billigt og kan have enhver form, styrke og fleksibilitet, afhængigt af dets nøjagtige kemiske sammensætning.

En nylig undersøgelse viser, at der i 2015 blev produceret ca. 60-99 mio. tons forkert håndteret plastaffald, som forurener både miljøet og havene. Da det globale plastmarked forventes at udvise en samlet årlig vækstrate på 4,2 % i løbet af de kommende år, er det stadig mere presserende at bremse dårlig forvaltning af affald. Regeringerne udsteder i stigende grad politikker, der tvinger virksomhederne til at reducere deres produktion af plastaffald og i stigende grad fremme genbrugsløsninger gennem støtte. Denne tendens er især stigende, da Kina, som var det land, hvor resten af verden syntes at “dump” deres plastaffald ind i, forbød import af det meste plastaffald i 2018.

Nuværende løsninger til at reducere plastikaffald

Der er flere måder at tackle det voksende affaldsproblem på. Som et kort og meget ufuldstændigt resumé er der tale om følgende:

 • Genanvendelige produkter
 • Mekanisk genbrug
 • Afbrænding af affald til energi
 • Bio-baseret plastik
 • Kemisk genanvendelse

Selv om dogmatiske miljøforkæmpere erklærer, at ingen genbrugsteknik kan helligt løse problemerne med forbruget af affald og fossile ressourcer, og at den eneste løsning er en drastisk reduktion af plastproduktionen, at antage andet end en fortsat vækst på plastmarkedet i de næste 40 år forekommer mig hyklerisk og urealistisk. De anførte genbrugsteknikker har forskellige ulemper, som jeg ikke ønsker at komme for dybt ind i. For eksempel er mekanisk genbrug meget tung, og biobaseret plast står over for både produktions- og materialebegrænsninger. I en nøddeskal er den mest skelsættende tilgang Kemisk genvinding, tilpasset af Quantafuel. I bund og grund går plastaffaldet tilbage til et raffinaderi og bruges ligesom almindelig råolie til at opnå friske råvarer, herunder ny plast.

Kemisk genbrug, og Quantafuel aktie rider på det, er tilbøjelig til at vokse sammen med ophobning af plastaffald i mange år. Store producenter tvinges af regeringer til at reducere deres ophobning af plastaffald og er derfor begyndt at indgå strategiske partnerskaber med nye kemiske genbrugsvirksomheder som Quantafuel. Quantafuel er bestemt ikke den eneste virksomhed i sektoren, men den betragtes som en tidlig mover lige nu. Ifølge sin egen præsentation af investorer er Quantafuel den eneste virksomhed blandt sine ligemænd, hvor partnerne både har investeret i virksomheden og har underskrevet startaftaler.

Kritisk blik på markedseksponering

Quantafuel har skabt en rørledning, der er i stand til at producere rene, genanvendelige kulbrintefraktioner som naphtha og diesel fra plastaffald. Nafta sendes tilbage til producenterne for at gå ind i en ny livscyklus som et plastprodukt:

Quantafuel stock, quantafuel marked
Kilde: Quantafuel indlæggelsesdokument (undskyld den dårlige kvalitet, kildebilledet er virkelig så dårligt)

Indlæggelsesdokumentet bemærker, at Quantafuels første anlæg, der ligger i Danmark, vil producere ~67 % diesel, ~18 % nafta, ~6 % naturgas og ~9 % tung oliefraktion. Da der er tale om de samme produkter, som leveres af den konventionelle olieindustri, er det værd at bemærke, at Quantafuel stadig vil blive udsat for dette markeds råvarepriser og dynamikker i en vis grad. Det er ikke en fuldstændig lukket genvindingskreds at producere brændstof ud af affald, og det er under debat, om det kan betragtes som “grøn energi”. På grund af dette synes Quantafuel aktie investorrelationer at fremhæve genbrugsaspektet ved at skabe nafta fra affaldet, selv om det faktisk kun er en lille brøkdel.

Der er konkurrence, men der er også affald nok for alle

Det skal endvidere bemærkes, at det er uklart, om Quantafuels fordel i forhold til konkurrenterne er, hvad de gør det til at være. For eksempel bygger Agilyx Corp. partnere med store navne som General Electric (GE) og Kroger (KR), stor polystyren til styrenfabrikken i Illinois og begyndte for nylig at opregne deres lager på det Oslo-baserede Merkur marked. Plastic Energy driver allerede to genbrugsfabrikker i Spanien og søger at øge antallet i andre lande ved at indgå partnerskab med virksomheder som Siemens (OTCPK: SIEGY) og Nestlé (OTCPK: NSRGY).

En nøjagtig sammenligning af disse genbrugsselskaber vil kræve en dybere undersøgelse af de anvendte processer og kemi. Ikke alle bruger samme type plastaffald, og deres anlæg udarbejder forskellige typer basismaterialer til forskellige typer plast. Men efter min mening er det sikkert at bruge en virkelig enkel antagelse – der er nok affald til alle, og regeringens politikker vil drive store virksomheder til at indgå partnerskab med og investere i kemiske genvindingsvirksomheder. Transportomkostningerne for affaldsophobning kan variere afhængigt af anlæggets beliggenhed, men genbrugsanlæggene modtager affaldet gratis eller får endda betaling for at modtage det. Selvom jeg valgte Quantafuel som den primære ticker i denne artikel, opfordres læsere, der er interesseret i andre virksomheder i denne spændende sektor, som grundlag for at finde flere firmaer og partnerskaber.

Quantafuel Aktier – Historie og partnerskaber

Ifølge indlæggelsesbemærkningerne blev Quantafuel aktie etableret i 2014 og testet sin genbrugsteknologi på et demonstrationsanlæg i Sonora i Mexico siden 2016. Jeg synes, det er positivt, at de har taget sig tid til at kontrollere teknologien, før de går over til kommercielle anlæg. I øjeblikket er virksomheden i gang med at opruste driften af deres første store anlæg, der ligger i skive, Danmark. Quantafuel har siden marts 2018 opretholdt et partnerskab med Vitol. Vitol investerede i selskabet gennem konvertible lån og har ret til at modtage brændselsprodukter fra skive-anlægget samt fra fremtidige anlæg. Quantafuel indgik endvidere en konvertible låneaftale med BASF (OTCQX: BASFY) i september 2019, gennem hvilken BASF ligeledes fik ret til at modtage kulbrinteprodukter fra skive-anlægget. Aftalerne med Vitol og BASF syntes at kollidere en smule. Quantafuel anfører dog, at BASF-aftalen blev indgået med Vitol, som stadig har ambitioner om at indgå partnerskab med Quantafuel om fremtidige anlægsprojekter.

Patenter og teknologi

Quantafuel har to patenter (US patent nr. 9199888, US patent nr. 9856426), som er ret tørre at læse. Kort sagt beskriver de en bestemt metode til at forgasse en kulstofbaseret feedstock gennem pyrolyse, hydrokrakning ved hjælp af en proprietær katalysator og rense den revnede blanding ved destillation, for at udsende kulbrintefraktioner af høj kvalitet, der er fri for nitrogenoxider og svovloxider. Pyrolyse af plastaffald er ikke noget nyt, men normalt ender det allerede ved pyrolysetrinnet. Quantafuel aktie er en videreudvikling af deres proprietære katalysator, der gør det muligt at bryde hydrokrakket i gasfase, hvilket er meget vanskeligt at udføre.

Aktuelle fremskridt

Virksomheden har en klar vej foran sig. Anlægget i skive er stort set færdigt, og de arbejder nu på gradvis opstart, ledsaget af konstant kvalitetskontrol, indtil anlægget kører med fuld kapacitet. Ifølge de seneste opdateringergår den første handling som forventet. Meddelelsen antyder imidlertid, at det vil tage flere måneder at få anlægget til at køre i fuld driftstilstand. Når den er i gang, forventes den at producere 20.000 tons kulbrinteproduktion årligt. Der er allerede en køreplan for fremtidige anlæg, som vil indeholde et mere rummeligt layout og være i stand til at producere op til 100.000 tons kulbrinteproduktion.

Fællesledede virksomheder reducerer likviditeten til egenkapital

Ud fra et aktionærsynspunkt er det værd at bemærke, at Quantafuel er ved at skabe særlige køretøjer (Fællesledede virksomheder) til at lette opførelsen af store anlæg i forskellige lande. Denne løsning gør det muligt for dem at drage fordel af større virksomheders ekspertise. Quantafuel aktie anførte, at hovedårsagen til valget af BASF som partner var adgangen til BASF’s industrielle, tekniske og kemiske knowhow, som bidrager til en sikker og kontrolleret opstart af skive-anlægget og yderligere vil støtte udviklingen af teknologien hen imod industrielle skalerbare løsninger. Det er et logisk og nødvendigt skridt at indgå partnerskab med større aktører på området, men for Quantafuels aktionærer betyder udvanding af Fællesledede virksomheder gennem andre aktionærer en reduceret likviditet til egenkapital.

Quantafuel Kursmål, Quantafuel Nordnet, Quantafuel Skive, Quantafuel Esbjerg
Kilde: Quantafuel præsentation af investorer, september 2020

Quantafuel Nordnet

Quantafuel aktier kan handles på Nordnet, eToro og Saxo Bank og vi anbefaler alle tre handelsplatforme. Dog vælger vi stadig at investere igennem eToro, som vores foretrækkende platform. Det er helt gratis at handle aktier på eToro, hvilket gør det til den billigste platform især for mindre investorer (under 500.000 kr.), da dine penge ikke forsvinder i gebyrer og kurtage. Du kan læse mere om mulighederne for at handle Quantafuel aktien i vores guide til den bedste handelsplatform.

Quantafuel Skive

Quantafuel har placeret en fabrik i Skive hos Greenlabs Skive og planlægger derudover at åbne en kæmpe fabrik i Esbjerg til 750 mio. kr. Quantafuel Skive er på nuværende tidspunkt et sted, hvor de fortsat forsker og forbedrer deres nuværende løsning indenfor genanvendelse af plastik. Greenlabs Skive har til formål at øge vidensdeling imellem forskellige miljøvenlige klima teknologier med formål på at skabe de fremtidige teknologier vi benytter til at tackle klimakrisen. Quantafuel aktien er derfor en interresant investering specielt for danskere, da de allerede har fabrikker og planlægger flere her i landet. Det betyder altså flere arbejdspladser til danskerne.

Quantafuel Kursmål

Jeg forsøgte at tildele nogle numre til Quantafuel aktiens historie og grundprincipper baseret på de oplysninger, vi hidtil har modtaget. Virksomheden siger selv, at den ønsker at skalere hurtigt og have en global effekt. En nylig præsentation af investorerne giver et skøn over indtægterne pr. anlæg efter følgende model:

Quantafuel kurs, Quantafuel økonomi
Kilde: Quantafuel præsentation af investorer, september 2020

Quantafuel aktien forventer en omsætning på 1.000 dollars pr. ton produkt. Disse indtægter kan blive forbedret af faktorer som fordelagtige offentlige politikker, der understøtter Kemisk genvinding. Erhvervelse af råmateriale ledsages af et nettotab på 25 US dollars pr. ton affald. Virksomheden erklærer, at dette skøn tegner sig for fremtidig adgang til og transport af affald, og at de faktisk vil blive betalt for modtagelse af affald lige nu. Fratrækning af driftsomkostninger (som synes at udelukke afskrivninger) vil give et overskud på omkring 625 US dollars pr. ton amortisering. Da der allerede findes en plan for den fremtidige anlægskonstruktion, er det muligt at foretage en noget nøjagtig pengestrømsanalyse på trods af virksomhedens unge alder. Efter de første fire til fem år skal der dog foretages en yderligere udvidelse.

Hovedantagelser, der styrer likviditeten til virksomhedsmodellen:

 • Indtægterne vil forblive tæt på de anslåede 1.000 US dollars pr. ton af produktet. Men kun en brøkdel af 50-60 % bliver faktisk indløst af Quantafuel, fordi partnere, der har uforudsete udgifter i Fællesledede virksomheder, der vil drive et fremtidigt anlæg, vil få deres andel af pengene.
 • Efter et par år vil driftsmarginalen (inklusive afskrivninger) for fuldt driftsanlæg stige til en heftig 22%, fordi Quantafuel stort set modtager råmateriale gratis, og produkterne kan ikke kun sælges, men kan også få amortisering gennem en gunstig regeringspolitik. Den samlede driftsmarginal vil være lidt lavere, fordi nye anlægskonstruktioner trækker den ned.
 • Geninvesteringer beregnes på basis af et forhold mellem omsætning og kapital på 2,47.
 • Planlagte og projekterede anlægskonstruktioner er begrænset til sikre lande (europæiske lande, USA)
 • Kapitalomkostningen er beregnet til ca. 5%, og den vil stige en smule over tid som følge af gældsudstedelse for anlægskonstruktioner. Gældsniveauet vil dog ikke være drastisk, da store lågpartnere deltager i anlægskonstruktion gennem Fællesledede virksomheder. Risikoen for svigt er lav (8 %), fordi teknologien har været underkastet en omfattende testfase i det mexicanske demonstrationsanlæg, og behovet for Kemisk genvinding vil sandsynligvis ikke falde, selv om der i fremtiden vil være massiv konkurrence.
 • Anlægskonstruktion vil kort være i overensstemmelse med den planlagte tidshorisont med en forskydning på 1 år, fordi jeg mener, at planen er meget dristig (lige nu er der allerede en forsinkelse med at få det første anlæg i fuld drift i forhold til tidligere udtalelser). Efter 2024 vil virksomheden fortsætte med at vokse og vil bygge mindst ét nyt anlæg, der kan producere 100.000 tons produkter om året på årsbasis.
 • Med hensyn til terminalværdiansættelse vil virksomheden ikke længere bygge nye anlæg i et hurtigt tempo, men fortsætter med at vokse med en hastighed, der ligger under den risikofrie sats, på grund af særlige modvind (f.eks. stigende plastforbrug forventes frem til 2060, gunstige genbrugspolitikker). Afkastet af den investerede kapital vil imidlertid på længere sigt falde som følge af den stigende konkurrence i den voksende industrisektor. En proprietær Kemisk katalysator er ikke en evig konkurrencefordel.
 • Den marginale selskabsskattesats er 22% (nuværende status i Norge).

Pengestrømsanalysen viser, at beholdningen er en smule overvurderet

Cash Flow analysis
Resultater af cash flow til fast værdiansættelse. Jeg brugte norske kroner af hensyn til min egen sunde fornuft.

Pengestrømsopgørelsen viser en dagsværdi på 61 NOK og indebærer, at aktien allerede handler med en præmie på næsten 20%. samtidig med at virksomheden får tillid til, at den kan holde sig til sin planlagte tidsplan for driften af anlægget og derefter fortsætte med at opføre et nyt anlæg årligt i et par år mere – en ambitiøs plan. Indtil videre gav virksomheden ikke investorerne nogen bekymring for, at den ikke kunne levere, hvad den lover, og jeg stoler på deres udsigter på grund af deres tålmodige udviklingsfase, omhyggelig idriftsættelse af skive-fabrikken og kompetente forretningspartnere. Virksomheden vil helt sikkert gradvist afskraa sig fra den potentielt skelsættende sektor for genbrug af (Kemisk) plastik. Alt dette er imidlertid ikke nok til at retfærdiggøre den høje investorfølelse, og prisen forventer i øjeblikket fremtidsscenarier, der er ret urealistiske. Jeg tildeler derfor en neutral rating.

Quantafuel Stock – Konklusion

Quantafuel Stock er stadig ung, og jeg tror, at det vil snuble over mange forhindringer, før det bliver en moden virksomhed med flere fuldt operationelle anlæg. Virksomheden har bevist, at den har den teknologi, der er nødvendig for at opnå succes. Men de er afhængige af at opretholde gode relationer til eksisterende partnere og muligvis også at finde nye forretningspartnere, så alle disse anlæg kan blive bygget. Investorerne skal være villige til at acceptere dette og have tillid til den planlagte forretningsplan. Jeg er stadig fascineret af deres fremtidsudsigter og den kemiske genbrugsvirksomhed. Jeg udelukker ikke, at jeg selv på et eller andet tidspunkt åbner en holdning, men det skal ske på et rimeligt indgangspunkt. Jeg anbefaler konservative investorer at foretage cash out på nuværende prisniveau, da grundlæggende og endda optimistiske vækstscenarier ikke retfærdiggør mere opadrettede. Den eneste tyr-sag på dette tidspunkt satser på endnu mere investorentusiasme, skaber aktiekurser forbundet med højst usandsynlige vækstscenarier, der udelukkende skyldes den formidable idé om Kemisk genvinding.

Leave a Reply