InvesteringAktierInvestering i Råvarer

Tre forskellige derivater til den erfarne investor

derivater til den erfarne investor

Derivater er en såkaldt finansiel kontrakt, omkring et underliggende aktiv. Sådan en kontrakt indeholder typisk en aftale om at handle med det underliggende aktiv, til en aftalt pris på et aftalt tidspunkt i fremtiden. Et derivat bruges ofte til at spekulere på udviklingen i værdien på en vare, men kontrakten involverer intet ejerskab over selve aktivet.

Derivater er måske ikke et ord du lige har hørt for. Det er også helt naturligt, da handel med derivater betragtes som værende ganske komplekst. Handel med derivater er dog steget i popularitet i noget tid, og har overtaget en del af aktiehandlens popularitet og dominans i investeringsverdenen.

Optioner

En option er en aftale om retten til enten at købe eller sælge en given mængde af værdipapirer til en bestemt kurs. Aftalen indeholder desuden en given mængde tid som ejeren af kontrakten har til at købe eller sælge det pågældende aktiv. Det unikke ved optioner som et derivat, er at det underliggende aktiv bag den finansielle kontrakt, er aktier, et indeks eller råvarer, som guld eller sølv.

Optioner handles på en børs. Her finder du et bredt udvalg af mange forskellige optioner som du kan handle med. Lyder det som noget for dig, så kan du handle børsnoterede optioner hos Saxo Bank.

Futures

Futures er lige som optioner, på den måde at der ved begge bliver lavet en kontrakt mellem en køber og en sælger, der indeholder en aftalt pris, en fast kurs og en aftalt løbetid eller deadline. Futures er forskellige, på den måde at de indeholder en aftale om at det underliggende aktiv, der her er et fysisk produkt, skal leveres til den aftalte pris, på den aftalte tid.

Ligesom med optioner, ejes det underliggende produkt dog heller ikke i en futures kontrakt. Futures handles også med aktier, et indeks, råvarer og det der betegnes som finansielle instrumenter. Er du interesseret i at investere i råvarer, kan du komme i gang her.

CFD

CFD står for contract for differences, eller på dansk, differencekontrakt. En CFD handles meget på samme måde som en aktie. Du kan købe en CFD, og sælge den når prisen stiger. Med CFD’er kan du dog også gå kort, hvilket betyder at du kan tjene penge når kursen falder også. Det underliggende aktiv ved en CFD kan også være indekser, aktier eller råvarer. CFD’er kan dog også handles med råvarer, valuta m.fl.

Her har du fået en kort introduktion til tre forskellige derivater. Der findes mange flere forskellige derivater, og denne introduktion er kun toppen af isbjerget af disse komplekse investeringsformer.

Leave a Reply